Trauma Center Trauma Sensitive Yoga

 

Sedan 2003 har Trauma Center i Brookline Massachusetts erbjudit en speciell form av yoga till personer som överlevt komplexa trauma, inklusive krigsveteraner, överlevare av sexuella övergrepp, och överlevare av barndomstrauma som misshandel eller försummelse.

 

Yogan kallas Trauma Center Trauma Sensitive Yoga eller TCTSY.

 

TCTSY är nu erkänd som en evidensbaserad intervention för komplex PTSD av SAMHSA - Substance Abuse & Mental Health Services Administration i USA. För mer info om forskningen besök www.traumasensitiveyoga.com.

 

TCTSY-facilitators (TCTSY-F) utbildas, handleds och certifieras, som en garanti för etik och kvalitet,av Boston Traumacenter. 

 

TCTSY erbjuds både individuellt och i små grupper.

 

ATT HA EN KROPP

 

I TCTSY utforskar vi fysiska former och rörelser som en möjlighet att öva att notera fysiska förnimmelser. Vad man känner är en helt subjektiv upplevelse och av den anledningen finns det inget rätt eller fel sätt att "göra" en yogaform.

 

ATT ÄGA SIN EGEN KROPP

 

Under yogan kommer du också att bli inbjuden att utforska:

 

  • Att göra val om hur du vill vara i en form, t.ex. vrida dig åt höger eller vänster

  • Att göra dessa val baserat på vad du märker att du känner och vad du vill känna

 

JAG HAR EN KROPP… DU HAR EN KROPP

 

Subjektiva upplevelser är hjärtat i TCTSY, så när vi gör yoga med andra människor blir det en övning att "vara och låta den andra vara".

 

Denna relationella dynamik är central för TCTSY och är motsatsen till trauma-relationer, där en person ofta har makt över en annan. Det är en möjlighet att öva icke-trauma.

 

VAD UTMÄRKER TCTSY?

 

Eftersom det inte finns något rätt eller fel sätt att göra en yogaform i TCTSY behöver en facilitator inte:

 

  • Ändra en deltagares form - det ges inga fysiska assisteringar eller fysisk beröring - din kropp är din ege

  • Bedöma deltagarna - Facilitatorn leder ofta med stängda ögon.

  • Facilitatorn flyttar inte runt i rummet, utan stannar på sin matta.

 

Eftersom praktiken försöker undvika traumatiserande dynamik gäller följande i TCTSY:

 

  • Varje form kommer att erbjudas som en genuin inbjudan, (om du vill.. när du är redo..)

  • Vårt språk undviker metaforer eller bilder - t.ex. stå som en sten, vara lång som ett träd. Vi har ingen aning om våra deltagares associationer med dessa bilder. Av samma anledning använder TCTSY inte musik, sanskrit, rökelse, ljus, yogablock eller band.

  • För att erbjuda TCTSY behöver vi inte veta vad som har hänt dig som deltagare och vi kommer inte att fråga om det.

  • Facilitatorn gör yoga tillsammans med deltagarna, och noterar själv kroppsliga förnimmelser och försöker göra sina egna autentiska val. På så sätt erbjuder vi möjligheten att vara med någon som är ärlig och autentisk.

SÄKERHET

 

Vi är medvetna om hur svårt det kan vara att ’ha en kropp’. Av denna anledning är det viktigt att TCTSY-deltagarna är i samtalsbehandling och att de i en fas av sina liv som känns relativt stabil och säker.

 

TCTSY rekommenderas inte om du varit intagen på psykiatrisk mottagning de senaste sex månaderna och du ska vara i kontakt med en samtalsterapeut, psykolog eller psykiater du kan prata med om dina upplevelser.

 

Facilitatorn kommer att behandla alla dina personliga uppgifter och allt som sker i yogapraktiken med tystnadsplikt. Facilitatorn kommer inte att diskutera deltagare med deras behandlande psykolog eller läkare om inte deltagaren själv vill och har godkänt detta. 

Är TCTSY något för dig?

​​

Trauma Center Trauma Sensitive Yoga (TCTSY) är en kroppsbaserad komplentär behandling. Det är en inbjudan att känna din kropp i din egen takt och i den mån du vill, i en säker miljö. TCTSY är relevant för dig som har upplevt relationellt trauma, försummelse, psykiska eller fysiska övergrepp.

 

För din säkerhet och trygghet är det en förutsättning att du redan är i behandling eller har möjlighet att prata med din psykolog eller psykoterapeut om du behöver prata om dina erfarenheter i ett terapeutiskt sammanhang.

TCTSY kan praktiseras i grupp eller enskilt. Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Josephine eller diskutera med din behandlande terapeut om TCTSY kan vara något för dig. Nedan kan du se en video som ger ett exempel på hur TCTSY kan se ut. 

 

 

 

 

 

Josephine är certifierad Trauma Center Trauma Sensitive Yoga Facilitator (300h) och ger kurser och enskilda sessioner i TCTSY.  Maila för förfrågningar och för att boka en tid.

Contact

​​

Tel: 0761-909 746

josephine@yogaklinikenmalmo.com

  • Black Instagram Icon